Stillas

Vi har fasadestillas belastningsklasse 3 som leies ut med montering og godkjenning.

 

Stillaset er egnet for arbeid med murfasader, kledning, vinduer, tak, not og helinndekket.

 

Vi har også rullestillas 6 meter arbeidshøyde leies ut med montering og godkjenning.

 

Stillaset kan brukes inne og ute.

 

Vi har sertifisering for bygging av stillas.

 

Kontakt - Gisle Grundstad

Tlf: 41223386

gisle@bergen-murogpuss.no